Programma van Eisen
Het ontwerpproces start altijd met een analyse van het programma van eisen, de locatie en de ideeën van de opdrachtgever en/of de uiteindelijke gebruiker. Dit vormt de basis voor het ontwerp. Een ontwerp dat we steeds weer, gedurende het hele traject, blijven evalueren en bespreken. Want alleen zo krijgt een opdrachtgever dat unieke ontwerp dat geheel op zijn wensen is toegesneden.

Voorlopig ontwerp
Nadat de opdracht is verstrekt heeft de architect overleg met de gemeente om te kijken wat mogelijk is binnen het bestemmingsplan. Er wordt een voorlopig ontwerp gemaakt in 2D/3D en eventueel een globale raming van de kosten.

Definitief ontwerp
Hierbij wordt dieper ingegaan op materiaalkeuze en specifieke vormgevingsaspecten. het detail-niveau van alle tekeningen wordt uitgebreid zodat de opdrachtgever meer inzicht krijgt in alle gemaakte keuzes. Dit wordt uiteraard ondersteund door 3D beelden.

Bouwaanvraag
De plannen worden, in samenspraak met een constructeur en technisch adviseurs, verder uitgewerkt en ingediend bij de gemeente. Na goedkeuring wordt de bouwvergunning verleend en mag er gebouwd worden.

Bouwvoorbereiding
De plannen worden tot in detail uitgewerkt met als resultaat een (stabu)bestek en bestektekeningen, op grond waarvan een gedetailleerde begroting gemaakt wordt door één of meerdere aannemers. Deze worden zorgvuldig doorgenomen en in overleg met de opdrachtgever wordt een aannemer gekozen.

Esthetische begeleiding
De architect brengt regelmatig een bezoek aan de bouwplaats. Daarnaast is er tijdens bouwvergaderingen overleg tussen de aannemer en architect. Soms is de opdrachtgever hier ook bij aanwezig. De kerntaak van de architect is in deze fase het aandacht geven aan de esthetische uitgangspunten van het ontwerp.